Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1051768

"...... temel olarak Adam Smith ve David Ricordo’nun klasik ekonomi kuramlarına dayanır. "Laissez faire, laissez passez" ekonomi olarak da adlandırılan bu ekonomik yaklaşım devletin ekonomiye müdahale etmediği hatta ekonomik ve sosyal düzenlemeler açısından devletin rollerinin olmadığı varsayımına dayanır.

Yukarıda tanımlanan yaklaşım hangisidir?


Füturizm

Sosyalizm

Post-modernizm

Liberalizm

Modernizm


Yanıt Açıklaması:

On dokuzuncu yüzyılın İkinci yarısında İngiltere’de başlayan endüstri devrimiyle birlikte ekonomik model olarak liberalizm egemen olmuştur. Liberalizm basitçe Adam Smith ve David Ricordo’nun klasik ekonomi kuramlarına dayanır. laissez faire, laissez passez (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) ekonomi olarak da adlandırılan bu ekonomik yaklaşım devletin ekonomiye müdahale etmediği hatta ekonomik ve sosyal düzenlemeler açısından devletin rollerinin olmadığı varsayımına dayanır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum