Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1059259

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sosyal politikalara ilişkin temel hizmetleri
yürüten kurum ve kuruluşlar arasında yer almaz?


Belediyeler

Türkiye İş Kurumu 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

GAP İdaresi Başkanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu 


Yanıt Açıklaması:

Sosyal politika toplumsal kesimlere hiçbir ayırım gözetmeden; sağlık hizmetleri, sosyal hizmet (çocuk, genç, yaşlı, engelli), başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kesimlere; eğitim, istihdam, barınma gibi hizmetler sunulmasını
içerir. Türkiye'de sosyal politikalara ilişkin temel hizmetleri yürüten kurum ve kuruluşlar arasında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Vakıflar Genel Müdürlüğü ve belediyeler yer alır.

Yorumlar
  • 0 Yorum