Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1059368

Topluma hizmet eğitimi, yapısı ve işleyişi açısından değerlendirildiğinde sosyal sermayenin geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet eğitiminin öğrencilere yönelik sunduğu fırsatlar arasında değerlendirilebilir?


Toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal sermayenin niteliğinin artması

Toplumdaki sosyal, kültürel ve milli-manevi değerlerin korunmasına katkıda bulunması

Toplumsal yarar güden proje etkinlikleriyle yeni ilişki ağlarına katılma fırsatı yakalanabilme

Yoksulluk kesimlere yönelik gerçekleştirilecek projeler aracılığıyla sosyal sermayenin niteliğinin artması

Toplumdaki engelli bireylerin gelişime yönelik projeler ile sosyal sermayenin geliştirilmesi


Yanıt Açıklaması:

Topluma hizmet eğitimi yapısı ve işleyişi açısından değerlendirildiğinde sosyal sermayenin geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar. Bu fırsatların bazıları, bizzat topluma hizmet eğitimini alan öğrencilere yönelik olur; bazıları da genel olarak toplumun faydasına yöneliktir. Soruda verilen şıklarda C seçeneğinde sosyal hizmet eğitimi sayesinde edinilen bağlantı ve ilişkilerin bireyin (yani bir diğer deyişle öğrencilerin) kişisel gelişimine nasıl katkı sağlayacağı yer almaktadır. Diğer seçeneklerde ise sosyal hizmet eğitiminin genel olarak toplumun gelişmesine olan katkılarından söz edilmektedir. Bu doğrultuda doğru cevap C seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum