Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1258603

İnsanların sivil toplum kuruluşlarının oluşumunu sağlayan temel güç olduğunu ve sivil toplum kuruluşlarına toplumun şekil vermesinden çok insanın şekil vermesinin daha baskın olduğu tezini öne çıkaran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


İşlevselci

Çatışmacı

Etkileşimselci

Modern

Postmodern


Yanıt Açıklaması:

İnsanların sivil toplum kuruluşlarının oluşumunu sağlayan temel güç olduğunu ve sivil toplum kuruluşlarına toplumun şekil vermesinden çok insanın şekil vermesinin daha baskın olduğu tezini öne çıkaran yaklaşım etkileşimselci yaklaşımdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum