Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #700160

Dewey’e göre Deneyimin eğitici olabilmesi, en az iki koşulun yerine getirilmesi ile olanaklıdır. Hangisinde bu iki koşul doğru verilmiştir?


Devamlılık İlkesi-Etkileşim İlkesi

Devamlılık İlkesi- Sorgulama

Etkileşim İlkesi- Sorgulama

Yurttaşlık-Demokrasi

Yurttaşlık-Sorgulama


Yanıt Açıklaması:

Dewey “deneyim felsefesi” olarak adlandırdığı kavramsallaştırmasında deneyimlerin ne ölçüde eğitici olduğunu tartışır. Ona göre gerçek eğitimin deneyimlerle gerçekleştirildiği inancı tüm deneyimlerin eğitici olduğu anlamına gelmez ve bu nedenle deneyim ve eğitim eş anlamlı olarak kullanılmaz. Aksine bazı deneyimler eğitime ilişkin olumsuzluklar taşıyabilirler. Deneyimin eğitici olabilmesi, en az iki koşulun yerine getirilmesi ile olanaklıdır. Bu koşullar, devamlılık ve etkileşim ilkesidir (Giles ve Eyler, 1994; Le Grange, 2009).

Yorumlar
  • 0 Yorum