Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #700539

“Hizmet eden izzet bulur” felsefesi hangi dini inancın inanç-toplum ilişkisi bağlamında ele alınabilir?


Hinduizm

Konfucyanizm

Yahudilik

Hristiyanlık

Müslümanlık


Yanıt Açıklaması:

Bu yaklaşım İslami bir yaklaşımdır çünkü müslümanların inanç ve hayat felsefesinde insanlara hizmet etmek önemli bir ibadettir.

Yorumlar
  • 0 Yorum