Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #701197

I. Ümitsizliğe karşı bütünleştirir.
II. Motivasyon sağlar.
III. Birey ve toplum ilişkisini düzenler.
IV. İnsanın kendisini, çevresini anlamlandırmasını sağlar.
V. Toplumun olaylar karşısında tutunacağı perspektifi belirler.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dinin sosyal işlevlerindendir?


I-IV-V

I-III-IV

II-III-V

I-II-III

I-III-V


Yanıt Açıklaması:

Din, toplum içindeki dağınıklığa, düzensizliğe, bunalıma, acziyete ve ümitsizliğe karşı bütünleşmeyi, umudu, motivasyonu koyar; hem birey ile toplum ilişkisini, hem bireyle kurum ilişkisini ve hem de kurumsal ilişkileri bir bütünlük içinde düzenler. Din, bütünleştirme işleviyle toplumsal dayanışmanın güçlü bir yapı taşı niteliğine sahiptir.

Yorumlar
  • 0 Yorum