Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #702561

Hangisi sivil toplum kuruluşlarının siyasal çalışmaları açısından doğru bir ifade değildir?


Sivil toplum kuruluşlarının yalnızca devletle rekabet içerisinde olan bir nitelik taşır.

Sivil toplum kuruluşları demokratik devletin oluşturulmasında devlet erki karşısında güvence ve uyum işlevi görürler.

Sivil toplum kuruluşları siyaset okulu işlevi görürler.

Sivil toplum kuruluşlarının da siyasetin de öznesi ve nesnesi insandır.

Sivil toplum kuruluşları demokrasinin “partici” olmayan muhalif rollerini de taşırlar.


Yanıt Açıklaması:

Sivil toplum kuruluşları-siyaset ilişkileri açısından bir başka önemli nokta sivil toplum kuruluşlarının hem devletle rekabet hem de devleti tamamlayan nitelik göstermesidir. Şöyle ki sivil toplum kuruluşları bir yandan muhalif ve bağımsız duruşlarıyla devleti ve kamu otoritesini denetleyen diğer yandan ise devletin yapamadıklarını yaparak tamamlayıcı ve nihayet kamu otoritesi ile halk arasında köprü görevi görürler.

Yorumlar
  • 0 Yorum