Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #702616

Aşağıdakilerden hangisi sivil topluma ilişkin kuramsal yaklaşımlardan biri değildir?


Klasik yaklaşım

Modern yaklaşım

Varoluşçu yaklaşım

Liberal ve toplumcu yaklaşım

Post-modern yaklaşım


Yanıt Açıklaması:

Sivil topluma ilişkin kuramsal yaklaşımlarının tarihsel gelişim içinde dört farklı evre geçirdiği görülmektedir. Bu yaklaşımlar klasik, modern, liberal ve toplumcu, güncel ve post-modern yaklaşım biçimde sıralanabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum