Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #703041

I- Kültürel
II- Bireysel
III- Takımsal
IV- Sınıfsal
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sivil toplum kuruluşlarının işlevlerindedir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

III-IV

Yalnız IV


Yanıt Açıklaması:

Sivil toplum kuruluşlarının işlevleri Yıldırım (2004), Kabasakal (2008)’dan yararlanılarak siyasal, ekonomik, kültürel, bireysel ve toplumsal işlevler biçiminde beş alt başlıkta toplanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum