Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #699904

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet eğitiminin toplumsal kazanımlara yönelik yararlar arasında gösterilebilir?


Topluma hizmet uygulamaları öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerde olumlu benlik algısının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin özsaygılarını geliştirmelerine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin öz yeterlik algılarının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin akademik ve sosyal düzeyde elde ettikleri kazanımları farklı farklı bilgi alanlarına uyarlamalarına yönelik fırsatlar sağlar.


Yanıt Açıklaması:

Topluma hizmet eğitimi gerek öğretim programındaki amaç ve içeriğiyle, gerekse gerçekleştirilen hizmet etkinlikleriyle öğrencilerin toplumsal becerilerinin geliştirilmesine yönelik kazanımlar sunar. Öğrencilerin toplumsallaşma sürecinde edindikleri değerleri deneyimleyerek içselleştirmeleri, toplumsal sorunlara ilişkin farkındalık kazanmaları, yurttaşlık ve sosyal adalet algılarını geliştirmeleri, demokratik tutum ve davranışları uygulama düzeyinde işe koşmaları bu kazanımlardan bazılarıdır. Toplumsal kazanımlar şu başlıklar altında değerlendirilebilir;
-Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerinde tamamlayıcı ve geliştirici deneyimler sunar.
-Topluma hizmet eğitimi toplumsal sorunlara ilişkin bir farkındalık kazandırır.
-Topluma hizmet deneyimi ile öğrencilerde yurttaşlık sorumlulukları gelişir.
-Topluma hizmet uygulamaları öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar.
-Topluma hizmet eğitimi etkinlikleri öğrencilerde demokratik tutum ve davranışların gelişmesine yönelik fırsatlar sunar.

Yorumlar
  • 0 Yorum