Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #701945

Dünyanın en eski sivil toplum kuruluşları aşağıdakilerden hangileridir?


Vakıflar

Sendikalar

Mesleki Kuruluşlar

Dernekler

Okullar


Yanıt Açıklaması:

Vakıflar, dünyanın en eski sivil toplum kuruluşları olarak bilinirler. Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca tahsisiyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar da dernekler gibi özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptirler ancak kuruluş biçimi ve nitelikleri itibariyle derneklerden oldukça farklıdırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum