Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1078645

I. Etkinliklere yönelik farkındalık kazanma. II. Fırsatları görme ve değerlendirme. III. Liderlik. IV. Motivasyon. V. Ödüller.

Yukarıdakilerden hangileri, topluma hizmet eğitiminin kurumsallaşmasında, öğrencilerin topluma hizmet eğitimi süreçlerindeki etkinlikleri sahiplenmesindeki temel etmenlerdendir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


Yanıt Açıklaması:

Topluma hizmet eğitiminin kurumsallaşmasındaki sistem bileşenlerinden bir diğeri de öğrencilerin topluma hizmet eğitimi süreçlerindeki etkinlikleri sahiplenmesidir. Etkinliklerin planlanması, tasarlanması ve gerçekleştirilmesine yönelik farkındalık kazanma, fırsatları görme ve değerlendirme, liderlik, motivasyon ve ödüller bu sahipliğin kazandırılmasındaki temel etmenlerdir. Doğru cevap E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum