Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1078652

I. Toplumsal yapıda güç, bilgi ve bilginin üretimiyle ilişkilidir. II. Okul ve öğretmen toplumla, toplumsal sorunlarla ilgilidir ve öğrencilere sorun çözme yöntemini temel alarak toplumsal sorunlara yönelik bir bilinç kazandırır. III. Öğrencilerin sorgulamadan depoladıkları bilgilerin kazanıldığı eğitim “bankacı eğitim” olarak adlandırılır. IV. Öğretim tasarımında öğretmen öğrencilerini dinler, onların sınıf ortamına getirdikleri sorunları seçer, problem çözme ve tümevarım yöntemi ile öğrencilerde gerçek dünyaya ilişkin bilgilerin oluşmasını sağlar.

Yukarıdakilerden hangileri, eleştirel eğitim kuramının özelliklerindendir?


I, II

II, III

I, II, III

II, III, IV

I, II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

Eleştirel eğitim kuramının özelliklerinden bazıları şu biçimde sıralanabilir: 1. Toplumsal yapıda güç, bilgi ve bilginin üretimiyle ilişkilidir. 2. Bu anlamıyla eğitim sadece bilginin üretimi ve kazanılmasının ötesinde gücü kazanma ve meşrulaştırmaya yönelik politik bir anlam taşır. 3. Toplumsal yapıda politik güçten yoksun, sosyal ve ekonomik açıdan zayıf grupta yer alan bireylerin (Freire’göre ezilenlerin) özgürleşmesi için eleştirel bir bakış açısı ile sorgulamaları gereklidir. 4. Okul ve öğretmen toplumla, toplumsal sorunlarla ilgilidir ve öğrencilere sorun çözme yöntemini temel alarak toplumsal sorunlara yönelik bir bilinç kazandırır. 5. Öğretmenlerin öğretim içeriğini seçtiği ve öğrencilerin uyduğu, öğretmenin otorite, öğrencinin ise otoriteye uyan olduğu bir öğretim ekseninde hiç kullanmayacakları bilgileri sorgulamadan depoladığı eğitim anlayışı var olan güç ilişkilerini yeniden üretir ve toplumsal bir değişim yaratmaz. 6. Öğrencilerin sorgulamadan depoladıkları bilgilerin kazanıldığı eğitim Freire tarafından “bankacı eğitim” olarak adlandırılır. 7. Öğrencinin aktif olarak öğrenme ortamında yer aldığı, sorun çözme yöntemiyle eleştirel bir bilinç kazandığı, kazanılan eleştirel bilinçle ahlaki olarak “doğru” olanı yaptığı bir öğretim sürecine gereksinme vardır. Bu süreçte öğrenciler bir birey olarak özgürleşecektir. 8. Öğretim tasarımında öğretmen öğrencilerini dinler, onların sınıf ortamına getirdikleri sorunları seçer, problem çözme ve tümevarım yöntemi ile öğrencilerde gerçek dünyaya ilişkin bilgilerin oluşmasını sağlar. Öğrenciler problem çözme ve sorgulama yöntemi ile kazandıkları eleştirel bilinçle var olan gerçeğe müdahale ederler. Doğru cevap E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum