Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1190004

I. Modern devletin kökeni Amerika'da köleliğin kaldırılması ile başlayan sürece dayanır. II. Yerel derebeylerin iktidarı kaybetmesi, kent soyluların güçlenerek iktidara aday olması, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi modern devlet anlayışının başlangıcı olmuştur. III. Tarihsel süreçte başlangıçta modern devletin varlığına ilişkin meşruiyet zemini ulus kavramına dayandırılmıştır. IV. Tarihsel süreç içinde devletlerin içinde bulandıkları ekonomik koşullar modern devletlerin işlevlerini etkilemiştir.

Modern devlet kavramına ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II

II, III

III, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

I. maddede verilen bilgi doğru değildir. Çünkü modern devletin kökeni Batı Avrupa’da feodalitenin yıkılışı ile başlayan uluslaşma sürecine dayanmaktadır. Doğru cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum