Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #703072

Ortak bir amaç, fikir veya çıkar etrafında resmi olarak örgütlenmiş insan topluluğuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Vakıf

Dernek

Meslek Kuruluşu

Oda

Sendika


Yanıt Açıklaması:

Türkiye’de kullanım şekliyle dernekler Batı’da gelişen biçimiyle kulüp ya da cemiyet karşılığında kullanılmaktadır. Bireylerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri ideal amaçları uzun vadede gerçekleştirmek için örgütlenme gereksinimden doğmuş örgütlenmelerdir (Aybay ve Aybay, 1991). Çağdaş bağlamıyla dernek, ortak bir amaç, fikir veya çıkar etrafında resmi olarak örgütlenmiş insan topluluğudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum