Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #704430

İmece ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Paylaşma bilincini artırır.

Yardımlaşma anlayışını geliştirir.

İmeceye katılanların kıskançlıktan arınmalarına yardımcı olur.

Birbirine sevme bilincini oluşturur.

Köylü arasında kıskançlığı artırır.


Yanıt Açıklaması:

Topluma hizmet bilincinin geleneğimizdeki en güzel örneklerinde biri olan imecenin paylaşma bilinci, yardımlaşma anlayışı, bencillik ve kıskançlıktan arınarak birbirine sevme bilinci oluşturması bakımından çok önemli bir yeri vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum