Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #706512

Hangisi topluma hizmet projelerinin genel amaçları arasında yer almaz?


Öğrencilerin toplumun sorunlarıyla ilgilenmelerini, bu sorunlara çözüm aramalarını sağlamak.

Öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinçlerini geliştirmek.

Öğrencilerin iş hayatına yönelik deneyim kazanmasını sağlamak.

Öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve farkındalığını geliştirmek.

Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek ve mesleki doyumlarını arttırmak.


Yanıt Açıklaması:

Anadolu Üniversitesinin topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin yönergesinin 5. Maddesinde topluma hizmet projelerinin genel amaçları belirtilmektedir. Bunlar:
- Öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinçlerini geliştirmek.
- Öğrencilerin toplumun sorunlarıyla ilgilenmelerini, bu sorunlara çözüm aramalarını sağlamak.
- Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek ve mesleki doyumlarını artırmak.
- Öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve farkındalığını geliştirmek.
- Öğrencilerin işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz-değerlendirme becerilerini desteklemek olarak belirtilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum