Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #703493

Toplumsallaşma sürecinin resmi ve örgütlü kurumlarından biri olan eğitimin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumsal yönü

Ekonomik yönü

Davranış yönü

Ailesel yönü

İdari yönü


Yanıt Açıklaması:

Toplumsallaşma sürecinin resmi ve örgütlü kurumlarından biri olan eğitimdir. Her toplumda eğitim, o toplumun yapısına, bir başka deyişle toplumsal özelliklerine bağlı olduğu için bir toplumdan diğerine çeşitli değişiklikler gösterir. Buna göre eğitimin en belirgin özelliğinin toplumsal yönü olduğu söylenebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum