Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #704496

Hangisi vakıf kurumunun geçmişine yönelik doğru bir bilgi değildir?


Vakıf geleneğinin İslamiyet’in yayılmaya başlaması ile kurumlaştığını kabul eden bilim adamları da bulunmaktadır.

Bazı ormanlar, göller, mera ve araziler toplumun ortak malı kabul edilir.

Uygur Türklerine ait belgelerde vakıf örneklerine rastlanır.

Vakıf kurumunun tarihsel geçmişi kesin olarak belli değildir.

Türklerde vakıf kavramına İslamiyet sonrası Türk Devletlerinde rastlanmaktadır.


Yanıt Açıklaması:

Vakıf kurumunun tarihsel geçmişi kesin olarak belli değildir. En eski geleneklerimizde bazı ormanlar, göller, mera ve araziler “koruk” ilan edilirdi. Bu, toplumun ortak malı olarak kabul edilirdi. Uygur Türklerinden ele geçen bazı yazılı belgelerde vakıf geleneğinin örneklerine rastlanmıştır. Vakıf geleneğinin İslamiyet’in yayılmaya başlaması ile kurumlaştığını kabul eden bilim adamları da bulunmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum