Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1075386

Aşağıdaki önerilerden hangisi topluma hizmet uygulaması dersinin toplumsal yaşama katkılarına ilişkin bir öneridir?


Proje geliştirme, yürütme ile ilgili özendirici önlemler alınması.

Fakülteler arası işbirliği yaparak somut projeler sunmak

Medyadan, araştırma sonuçlarının paylaşımı konusunda etkin olarak yararlanılması ve bu konu ile ilgili olarak televizyon kanallarının özendirilmesi

Standartların belirlenmesine çalışmak.

Halk eğitim merkezleri, gençlik ve toplum merkezlerinin daha işlevsel olması için katkıda bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak.


Yanıt Açıklaması:

Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi C¸alıştayı (2006) kapsamında hazırlanan alt grup raporlarında gündeme gelen strateji ve öneriler (1) eğitim kurumlarına katkısı, (2) toplumsal yaşama katkısı ve (3) üniversite yaşamına katkısı olmak üzere üç kategoride ele alınmıştır. 

"Halk eğitim merkezleri, gençlik ve toplum merkezlerinin daha işlevsel olması için katkıda bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak."

Belirtilen bu öneri toplumsal yaşama katkı alanında yer almaktadır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum