Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #702483

“Sivil toplum yasalara uyan bir devletin içinde yasalar çerçevesinde kurulmuş ortak amaçlar için bir araya gelmiş sosyal yarar amaçlı örgütlenmeler bütünüdür. Bu anlayışa göre artık devlet ve sivil toplum ayrıktırlar. Sivil toplum devletle çelişmez ancak despotik yönetimle çelişir.” Bu ifadeler kurumsal yaklaşıma ilişkin kavramsal yaklaşımlardan hangisini belirtmektedir?


Klasik Yaklaşım

Neo-liberalist Yaklaşım

Modern Yaklaşım

Liberal ve Toplumcu Bakış

Güncel ve Post-modern Yaklaşım


Yanıt Açıklaması:

Modern yaklaşımda sivil toplum yasalara uyan bir devletin içinde yasalar çerçevesinde kurulmuş ortak amaçlar için bir araya gelmiş sosyal yarar amaçlı örgütlenmeler bütünüdür. Bu anlayışa göre artık devlet ve sivil toplum ayrıktırlar. Sivil toplum devletle çelişmez ancak despotik yönetimle çelişir.

Yorumlar
  • 0 Yorum