Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #705083

Aşağıdakilerden hangisi Topluma Hizmet Uygulamaları’nın gerçek anlamda hayata geçirilebilmesi için izlenmesi gereken aşamaların başında yer alır?


Öz değerlendirme

Planlama ve Hazırlık

Uygulama

Konuyu belirleme

Paylaşım


Yanıt Açıklaması:

Proje tabanlı bir ders olan Topluma Hizmet Uygulamaları’nın gerçek anlamda hayata geçirilebilmesi için izlenmesi gereken belli başlı aşamalar bulunmaktadır. Bu aşamaların izlenmesi dersin etkililiğini ve amaca ulaşma düzeyini olumlu biçimde etkileyecektir. Bu aşamalar Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Topluma Hizmet Uygulamaları Merkezi (2009) tarafından şu şekilde ifade edilmektedir (Elma ve arkadaşları, 2010):
- Konuyu belirleme (araştırma yoluyla toplumsal sorunların öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından belirlenmesi)
- Planlama ve Hazırlık (öğretim elemanları, öğrenciler ve toplumun diğer üyeleri tarafından öğrenme ve hizmet etkinliklerinin planlanması ve başarılı bir proje için yönetsel gereksinmelerin belirlenmesi)
- Uygulama
- Öz değerlendirme (ne öğrendim, topluma ne kazandırdım?)
- Paylaşım (uygulamaya katılan tüm paydaşların uygulamadan elde edilen kazanımları paylaşmaları ve yaptıkları isten zevk alarak ileriye bakmaları).

Yorumlar
  • 0 Yorum