Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #919510

Seçeneklerden hangisi modern toplumlarda sosyal sermaye kavramını doğrudan etkileyen olgulardan biridir?


Eğitim

Kültür

Yardımlaşma

Tarih

Felaketler


Yanıt Açıklaması:

Sosyal sermaye kavramı alanyazında modern toplumlarda bireyselleşme sorunu, sivil toplum, toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve sosyal politika gibi geniş bir bağlamda tartışılmaktadır. Sosyal sermaye kavramının öncül kavramları olan beşeri sermaye ve kültürel sermayedir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum