Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1245600

"Sivil toplum, yasalara uyan bir devletin içinde yasalar çerçevesinde kurulmuş ortak amaçlar için bir araya gelmiş sosyal yarar amaçlı örgütlenmeler bütünüdür. Bu anlayışa göre artık devlet ve sivil toplum ayrıktırlar. Sivil toplum devletle çelişmez, ancak despotik yönetimle çelişir. Bu bağlamda sivil toplum anlayışı Batı’nın sivil anlayışındaki özle siyasi güçlerin sultasından kurtulmayı amaçlayan özgürlükçü bir anlayışa sahiptir."

Yukarıda verilen özellikler, sivil topluma ilişkin hangi kuramsal yaklaşımın içeriğini oluşturmaktadır?


Modern Yaklaşım

Klasik Yaklaşım

Bütünleştirici Yaklaşım

Liberal ve Toplumcu Yaklaşım

Güncel ve Postmodern Yaklaşım


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap A şıkkıdır. Bilimsel, siyasal, kültürel, teknik ve endüstriyel devrimlerin ürünü bir dönem olan modern çağda sivil topluma ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerden biri, genelde çağdaş demokrasi ilkelerini yansıtan nitelik göstermektedir. Bu anlayışa göre sivil toplum yasalara uyan bir devletin içinde yasalar çerçevesinde kurulmuş ortak amaçlar için bir araya gelmiş sosyal yarar amaçlı örgütlenmeler bütünüdür. Bu anlayışa göre artık devlet ve sivil toplum ayrıktırlar. Sivil toplum devletle çelişmez ancak despotik yönetimle çelişir. Bu bağlamda sivil toplum anlayışı Batı’nın sivil anlayışındaki özle siyasi güçlerin sultasından kurtulmayı amaçlayan özgürlükçü bir anlayışa sahiptir.

Yorumlar
  • 0 Yorum