Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1368683

I. Kendi sorunlarıyla ilgileneme

II. Özgür ve özerk olabilme

III. Gerçeği ihtiyaçlarına göre algılayabilme

IV. Bireyselliği koruyabilme

V. İnsanlarla iletişim kurabilme

Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insanlarda gözlenen en önemli özellikler yukarıdakilerden hangilerinde yer almaktadır?


I ve III

II ve V

II ve IV

I ve V

VI ve V


Yanıt Açıklaması:

Birey ya da bireylerin toplumsallaşması süreci, aynı zamanda bireyin kendini gerçekleştirmesinde de oldukça önemli bir yere sahiptir. Kuzgun (2000)’in Goble’den aktardığına göre insan, “özünde toplumsallaşmaya yatkın ve akılcı davranabilen bir varlıktır. İnsan davranışlarını yöneten en önemli güdü kendini gerçekleştirme güdüsüdür”. Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insanlarda gözlenen en önemli özellikler şunlardır (Kuzgun, 2000):

  • Gerçeği olduğu gibi algılayabilme

  • İnsanlığın sorunlarıyla ilgilenme

  • Kendine yeterli olma

  • Özgür ve özerk olabilme

  • Bireyselliği koruma

  • İnsanlarla özdeşim kurabilme

Yorumlar
  • 0 Yorum