Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1368687

I. Yanlış arkadaşlık kurma II. Madde bağımlısı olma III. Yasa dışı eylemler yapma IV. Özsaygıda azalma V. Sorunlarına çözüm bulamama Yukarıdakilerden hangisi çocuk ve gençlerin sosyalleşmelerini sağlayacak, okul içi ve dışında boş zamanlarını değerlendirecek etkinliklerin olmamasının bedensel sonuçları arasında yer alır?


I

II

III

IV

V


Yanıt Açıklaması:

O¨te yandan çocuk ve gençlerin sosyallaşmelerini sağlayacak, okul içi ve dışında boş zamanlarını değerlendirecek etkinliklerin olmaması, spor, tiyatro gibi hem kişisel hem de sosyal gelişimlerini sağlayacak olanakların sunulmaması, onların ruhsal ve bedensel gelisimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek ortamlara yönelmelerine neden olabilir. Böylesi ortamlarda bulunma, yanlış arkadaşlıklar kurma sonucunda madde bağımlılığından, yasa dışı eylemlere yönelmeye kadar suç işleyen çocuk ve gençlerin sayısının her yıl artması buna örnek gösterilebilir. Bu tür sayısal verilerin yanı sıra bireyin toplumun sağlıklı bir üyesi olabilmesine olanak sağlayan eğitsel çalışmalarla ilgili yapılan araştırmalar da benzer sonuçları ortaya koymaktadır. C¸alışmanın bu bölümünde sosyal etkinlikler, serbest zaman etkinlikleri, öğrenci kulüpleri başlıkları altında incelenen kimi araştırmalar özetlenmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum