Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #703230

Aşağıdakilerden hangileri ilköğretimin amaç ve görevleri arasında tanımlanmamıştır?
I. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak.
II. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak.
III. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilerin sınavlardan mutlak başarı sağlamalarını istemek.


I

II

III

I ve II

II ve III


Yanıt Açıklaması:

I. ve II. maddede verilenler ilköğretimin amaç ve görevleri arasındadır. Öğrencilerin sınavlardan başarı elde etmesi önemlidir ancak mutlak başarı elde etmesi beklenemez.

Yorumlar
  • 0 Yorum