Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #958205

... basitçe Adam Smith ve David Ricordo’nun klasik ekonomi kuramlarına dayanır. laissez faire, laissez passez (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) ekonomi olarak da adlandırılan bu ekonomik yaklaşım devletin ekonomiye müdahale etmediği hatta ekonomik ve sosyal düzenlemeler açısından devletin rollerinin olmadığı varsayımına dayanır.

Yukarıdaki cümlede boşluk yerine gelmesi gereken sözcük hangisidir?


Kapitalizm

Sosyalizm

Liberalizm

Modernizm

Komünizm.


Yanıt Açıklaması:

Liberalizm basitçe Adam Smith ve David Ricordo’nun klasik ekonomi kuramlarına dayanır. laissez faire, laissez passez (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) ekonomi olarak da adlandırılan bu ekonomik yaklaşım devletin ekonomiye müdahale etmediği hatta ekonomik ve sosyal düzenlemeler açısından devletin rollerinin olmadığı varsayımına dayanır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum