Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #703581

Toplumdaki üretim ve hizmet sistemleri için yüksek nitelikli ve yeter sayıda işgücü yetiştirme görev ve sorumluluğunu üstlenmiş kurum aşağıdakilerden hangisidir?


İlköğretim kurumları

Ortaöğretim kurumları

Yükseköğretim kurumları

Aile

Genel Lise


Yanıt Açıklaması:

Toplumdaki üretim ve hizmet sistemleri için yüksek nitelikli ve yeter sayıda işgücü yetiştirme görev ve sorumluluğunu üstlenmiş olan yükseköğretim kurumları, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda, ‘Ortaöğretime dayalı en az iki yıllık yükseköğrenim veren, en üst seviyeli insan gücünün ve bilimsel araştırma alanlarının istediği bireyleri yetiştiren eğitim kurumlarının tümü’ olarak tanımlanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum