Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #704124

I. Gerçeği olduğu gibi algılayabilme
II. İnsanlığın sorunlarıyla ilgilenme
III. Kendine yeterli olma
IV. Özgür ve özerk olabilme
V. Bireyselliği koruma
VI. İnsanlarla özdeşim kurabilme
Yukarıdakilerden hangileri Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insanlarda gözlenen en önemli özelliklerdendir?


I, II, III

I, II, III, V

II, III, IV, V

I, III, V

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Maslow’un teorisine göre yukarıda verilenlerden hepsi kendini gerçekleştiren insanlarda gözlenen en önemli özelliklerdendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum