Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #706582

I. Toplumsal yardım
II. Dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi
III. Çevre koruma
Sosyal sorumluluk düzeyleri incelendiğinde yukarıdakilerinden hangisi/hangileri örgütlerin sosyal sorumluluk çerçevesinde destek verdikleri temel etkinlik alanlarındandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-III

I-II ve III


Yanıt Açıklaması:

Genel anlamda sosyal sorumluluk düzeyleri incelenirse, örgütlerin sosyal sorumluluk çerçevesinde destek verdikleri temel etkinlik alanlarından bazıları toplumsal yardım, dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi ve çevre koruma alanlarıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum