Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #698325

I. Topluma hizmet eğitimi toplumsal sorunlara ilişkin bir farkındalık kazandırır.
II. Topluma hizmet deneyimi ile öğrencilerde yurttaşlık sorumlulukları gelişir.
III. Topluma hizmet uygulamaları öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar.
IV. Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin özsaygılarını geliştirmelerine yönelik fırsatlar sunar.
Yukarıdakilerden hangileri toplumsal hizmet eğitiminin toplumsal kazanımlara yönelik yararlarındandır?


Yalnız I

I ve II

II ve IV

I, II ve III

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Toplumsal hizmet eğitiminin toplumsal kazanımlara yönelik yararları: Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerinde tamamlayıcı ve geliştirici deneyimler sunar, Topluma hizmet eğitimi toplumsal sorunlara ilişkin bir farkındalık kazandırır, Topluma hizmet deneyimi ile öğrencilerde yurttaşlık sorumlulukları gelişir, Topluma hizmet uygulamaları öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar, Topluma hizmet eğitimi etkinlikleri öğrencilerde demokratik tutum ve davranışların gelişmesine yönelik fırsatlar sunar. Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin özsaygılarını geliştirmelerine yönelik fırsatlar sunması özelliği topluma hizmet eğitiminin bireysel kazanımlarına yönelik olan yararlarındandır.

Yorumlar
  • 0 Yorum