Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #703562

Aşağıdakilerden hangisi, yetenekleri doğrultusunda hem yükseköğretime hem de mesleğe hazırlamayı amaçlayan eğitim basamağıdır?


İlköğretim

Genel Lise

Ortaöğretim

Yükseköğretim

Yaygın Eğitim


Yanıt Açıklaması:

Yasaya göre ortaöğretimin amacı, bireylere kişi ve toplum sorunlarını tanıma, çözüm yolları arama, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak ve öğrencileri yetenekleri doğrultusunda hem yükseköğretime hem de mesleğe hazırlamaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum