Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #703614

I. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı bireyler yetiştirmek.
II. Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş bireyler yetiştirmek.
III. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen yurttaşlar yetiştirmek.
IV. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler yetiştirmek.
V. İnsan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan bireyler yetiştirmek.
VI. Birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak.
VII. Toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.
Yukarıdakilerden hangileri 1973 tarihli ve 1739 sayılı milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk milli eğitiminin temel amaçlarındandır?


I, II, IV, VII

II, III, IV, V

II, IV, VII

III, IV, V, VI, VII

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Türk eğitim sistemini düzenleyen en önemli kanunlardan biri olan 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk milli eğitiminin temel amacı şu şekilde ifade edilmiştir: Türk Milletinin bütün fertlerini; Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerin benimseyen, insan hakları ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.

Yorumlar
  • 0 Yorum