Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #706644

I. İyilik etme
II. Kötülük etmeme
III. Adil davranma
Yukarı yazıla olanlardan hangisi/hangileri etiğin temelindeki değişmeyen ana belirleyicilerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

I-II ve III


Yanıt Açıklaması:

Bishop etiği ‘bir çalışma faaliyetinde bulunan insanların ahlak ilkelerini, davranış biçimlerini ve zorunluluklarını belirleyen kurallar zinciri olarak ‘ tanımlamıştır. Ruacan’a göre ise etik ‘yasalardan farklı olarak, çoğunlukla yazılı ve kesin koşullar içermez, zamana, değişen koşullara, toplumsal gereksinimlere bağlı olarak değişimler gösterebilir. Ancak temelindeki ‘iyilik etme’ , ‘kötülük etmeme’, ‘adil davranma’ gibi ana belirleyiciler değişmez.

Yorumlar
  • 0 Yorum