Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1059288

Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) uygulamasında yoksul ailelerin nakit para yardımı almalarının belirli koşullara bağlı kılınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


Aileler arasında adaleti sağlamak

Verilen nakit yardımının gerekli görülen koşul aracılığıyla maddi karşılığının geri alınması

Yoksulluğun sosyo-genetik olarak aileler aracılığıyla nesillerden nesle geçişini önlemek 

Sosyal-refah devleti ilkeleri çerçevesinde bir yönetim şekli sergilenmesi

İnsan psikolojisinin doğası çerçevesinde ödül-ceza yaklaşımının işlevsel görünmesi


Yanıt Açıklaması:

Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) sosyal yardım programı az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yoksullukla mücadelede yaygınlıkla kullanılan bir programdır. Bu programda yardım nakit olarak yapılır ve yardım alabilmek belli koşulları yardım alanların yerine getirmesine bağlıdır. Şartlar belli özelliklere sahip yoksul birey ve hanelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik kamusal eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmaları üzerine odaklanır. Örneğin çocukların okula kaydı ve devamlarının aile tarafından sağlanması ve/veya annelerin gebelik dönemlerinde düzenli hekim kontrolünde olmaları, doğumlarını hastane koşullarında gerçekleştirmeleri, doğum sonrası çocukların sağlık kontrollerinin ve
aşılarının düzenli olarak sağlık merkezlerinde yapılması koşullardan bazılarıdır. Bu uygulamadaki temel amaç yoksulluğun sosyo-genetik bir faktör olarak aile kurumu aracılığıyla nesillerden nesle geçişini önlemektir. Bu bilgiler doğrultusunda doğru cevap D seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum