Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1075153

I. İnceleme ve araştırma

II. Planlama

III.Uygulama ve değerlendirme

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında okul öncesi bölümü öğretmen adayları dönem boyunca gerçekleştirecekleri etkinliklerde yukarıdaki aşamalardan hangilerini takip edeceklerdir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

O¨ğretmen adayları, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin başladığı ilk hafta, Fakülte Uygulama Koordinatörlüğü tarafından belirlenmiş olan uygulama okullarına gitmek ve kendilerine rehberlik edecek olan okulöncesi öğretmeni ile tanışmak durumundadırlar. Tanışma haftasını takiben, ikinci ve üçüncü haftalar dönem planlama haftası olarak belirlenmiştir. Bu iki hafta içerisinde öğretmen adayları dönem boyunca gerçekleştirecekleri üç etkinliği belirleyerek, söz konusu etkinlikler için öğretmenleri rehberliğinde proje gruplarını oluşturmaktadırlar.

Her etkinlik “inceleme ve araştırma”, “planlama”, “uygulama ve değerlendirme” aşamalarından oluşmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum