Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1078644

I. İlişkilendirilmiş kurumsal vizyon ve misyon. II. Yönetsel liderlik. III. Merkezi koordinasyon. IV. Öğretim elemanı desteği ve katılımı. V. Sistematik kayıt.

Yukarıdakilerden hangileri, Hutchison’ın (2001) topluma hizmet eğitiminin yükseköğretim kurumlarında kurumsallaşmasına ilişkin tanımladığı temel bileşenlerdendir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

II, III, IV, V


Yanıt Açıklaması:

Hutchison’ın (2001) alana ilişkin bilimsel çalışmaları derlediği çalışmasında topluma hizmet eğitiminin yükseköğretim kurumlarında kurumsallaşmasına ilişkin altı temel sistem bileşeni tanımlanmıştır. Bunlar; (1) ilişkilendirilmiş kurumsal vizyon ve misyon, (2) yönetsel liderlik, (3) merkezi koordinasyon, (4) öğretim elemanı desteği ve katılımı, (5) öğrenciler tarafından sahiplenme ve (6) toplumsal ortaklıklardır. Doğru cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum