Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #703771

I. Gerçeği olduğu gibi algılayabilme
II. Kendine yeterli olma
III. İnsanlarla iletişim kurabilme
IV. İnsanlığın sorunlarıyla ilgilenebilme
V. Bireyselliği koruma
Yukarıdakilerden hangileri Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insanlarda gözlenen en önemli özelliklerdendir?


I-II-III-V

II-III-IV

II-III-V

I-II-IV-V

I-II-III-IV


Yanıt Açıklaması:

Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insanlarda gözlenen en önemli özellikler şunlardır (Kuzgun, 2000):
- Gerçeği olduğu gibi algılayabilme
- İnsanlığın sorunlarıyla ilgilenme
- Kendine yeterli olma
- Özgür ve özerk olabilme
- Bireyselliği koruma
- İnsanlarla özdeşim kurabilme.

Yorumlar
  • 0 Yorum