Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #706564

I. Projede yer alan katılımcıların adları, adresleri, telefon numaraları gibi kişisel bilgileri deşifre edilmemelidir.
II. Proje kapsamında gerçekte yapılmamış olan çalışmalar yapılmış gibi raporlaştırılmamalıdır.
III.Projenin gerçekleştirilmesinde hiçbir katkısı bulunmayan kişiler proje ekibi arasında gösterilmemelidir.
Yukarıdaki ifadeler topluma hizmet projesinde etik kapsamında hangi aşamayı etkilemektedir?


Projelerin Yürütülmesi Aşaması

Projelerin Yazımı Aşaması

Araştırma Kurulunun Belirlenmesi Aşaması

Gereksinim Analizi Aşaması

Projelerin Tasarımı Aşaması


Yanıt Açıklaması:

Projelerin Yazımı Aşamasında:
Proje raporunda, projede yer alan katılımcıların adları, adresleri, telefon numaraları gibi kişisel bilgileri deşifre edilmemelidir. Bu bilgiler proje yürütücünde kalmalı ancak sınırlı sayıda kişiler ile paylaşılmalıdır. Proje kapsamında gerçekte yapılmamış olan çalışmalar yapılmış gibi raporlaştırılmamalıdır. Projenin gerçekleştirilmesinde hiçbir katkısı bulunmayan kişiler proje ekibi arasında gösterilmemelidir. Buna karşın, projenin gerçekleştirilmesine katkı vermiş olan kişilere ise proje ekibi içerisinde yazılı olarak yer verilmelidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum