Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #706805

Aşağıdakilerden hangisi Topluma Hizmet Uygulamalarının öğretmen adaylarının kişisel gelişimlerine olan katkılarından birisi değildir?


Yardımlaşma duygusunun artması.

Yaratıcılık becerisinin gelişmesi.

Problem çözme becerisinin gelişmesi.

İletişim ve işbirliği becerisinin artması.

Sorumluluk duygusunun azaldığı.


Yanıt Açıklaması:

Öğretmen adayları, gerçekleştirdikleri Topluma Hizmet Uygulamalarının, kişisel gelişimlerine etkilerini olumlu yönde değerlendirmiştir. Bu çalışmaların, onları sosyal yönden geliştirdiğini, sorumluluk, sosyal dayanışma, yardımlaşma duygusunu arttırdığını ve manevi doyum sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca özgüvenlerini arttırdığını, yaratıcılık, problem çözme, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirdiğini ifade etmişlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum