Turizm İçin 1ngilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #765650

Waiter: What would you like to drink?

Customer: I’ll have a cup of tea.

Waiter:  May I suggest white tea?

Customer: White tea?

Waiter: Yes, ______________________. It is different from green tea. For green tea the leaves are dried very quickly in an oven. And for black tea the leaves oxidize and become rich in their flavor.

Customer: Ok, then I’ll have white tea.

Which sentence completes the dialogue best? ? Diyaloğu en iyi tamamlayan cümle hangisidir?


The tea leaves are often mixed with fruit or spices like cardamom.

The tea leaves are picked just as they are starting with silky hair on their leaves.

Vanilla tea, apple tea, orange tea, cinnamon tea are some examples.

For Earl Grey the tea leaves are mixed with bergamot oil.

Black tea leaves are mixed with natural flavors. Black tea is very tasty.


Yanıt Açıklaması:

Beyaz çayla ilgili bilgi yani tomurcuk halinde toplandığı sadece B seçeneğinde verilmiştir. Diğer seçeneklerde verilen bilgiler siyah çay ile ilgilidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum