Turizm İçin 1ngilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #650398

A: Where is the ketchup? B: It’s ________ the red bottle ________ the table.


on / in

in / at

at / at

in / on

in / in


Yanıt Açıklaması:

'In' is used to express the contents of physical objects like bottles, and ‘on’ is used with objects or things that form a surface like tables. The correct answer is D.

Şişe gibi objelerin 'içinde' demek için ‘in,’ masa gibi yüzeylerin üzerinde demek için ’on’ kullanılır. Doğru cevap D’dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum