Turizm İçin 1ngilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #562795

Complete the dialogue with the correct option. A: Where is John? Have you seen him? B: He is in the office. He has worked for a long time days and nights. He _____ be very tired. 


May

Should

Might

Must

Could


Yanıt Açıklaması:

Soruda John’un uzun süredir gece gündüz çalıştığı vurgulanmıştır. Buradan yola çıkarak konuşmacının John’ un çok yorgun olduğundan emin olduğu söylenebilir. Emin olduğumuz olasılıklardan bahsederken “must” yardımcı fiilini kullanırız.

Yorumlar
  • 0 Yorum