Turizm İçin 1ngilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #571498

Complete the dialog with the correct option.
(Diyaloğu doğru seçenekle tamamlayınız.)
Guest: “Could you give me information about smoking at the hotel?”
Staff: “Yes, sir. You ……………….. smoke in your hotel room.”


Couldn’t

Shouldn’t

Could

Must

Might


Yanıt Açıklaması:

Seçeneklerdeki yardımcı fiillerden zorunluluk ve doğru davranıştan bahsederken kullanılan ‘shouldn’t’ odada sigara içmeme hakkında bilgilendirirken kullanılan en uygun ‘modal verb’ olur. Bu nedenle cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum