Turizm İçin 1ngilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #562359

Choose the correct answer to create a meaningful dialogue in type-3 conditional.

A: What if I hadn’t reserved a room?

B: __________________________.


We could not have found a room for you.

You will have another chance.

Don’t worry, you will reserve for the next time.

It will be more expensive.

You should see our reservation desk.


Yanıt Açıklaması:

Tip-3 koşul cümlelerinin ilk kısmında yer alması gereken “past perfect” zaten soruda sorulmuştur. İkinci satırda olması gereken cümle hem “would/could have V3” yapısını içermeli hem de anlamlı olmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum