Turizm İçin 1ngilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #530026

How would you complete this sentence?

‘John …………have laughed at Jane; he hurt her feelings.


must

can't

could

can

shouldn't


Yanıt Açıklaması:

Cümlenin geçmiş zaman için söylendiğini ‘hurt’ fiilinden anlıyoruz. . Doğru cevap C’dir. Could have gerek şimdiki zamanda gerekse geçmiş zamanda olasılıklardan bahseder. Should have V3 ise yapmalıydın, etmeliydin ya da yapmamalıydın gibi geçmişten bahsederken kullanılır. Burada yapılmaması gereken bir durumdan bahsediliyor. John Jane’e gülmemeliydi, hislerini incitti anlamını veren seçenek E seçeneğinde verilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum