Turizm İçin 1ngilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #530187

Complete the sentence with the correct option.A: Did you watch the final of the Miami Open last night?B: No, I didn’t, but Federer _________ it because he is the best tennis player of this generation.


should have won

had won

could have won

must have won

won


Yanıt Açıklaması:

Elimizde var olan kesin veya güvenilir bilgilere dayanarak geçmişe dair yaptığımız tahminler için must have V3 yapısı kullanılır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum