Türk Dili 1 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 9.Soru

9.Soru
Türk Dili 1 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 9.Soru
transkript: “Sanat tabiatın ıakııdınuen doğmuştur." cümlesi ne ilgili aşağıdaki ifadelerden ha ngısı doğrudur? A) Olumsuz bırleşrküılcumîeswdw B) oıumm basilfîwlcumîesıdwr 0) Oîumlu.bırleşîkm1cumîesıdrr D) sıraııcumredw E) Olumîumswm cumwesımr
Yorumlar
  • 0 Yorum